World War Two Aces of
The Imperial Japanese Naval Air Force


Disclaimer

(As printed in the source listed at the bottom.)

The Following list of IJNAF aces was compiled from numerous sources. These scores are simply unverified claims either made by the pilots, or attributed to them. The numerical scores represent a mixture of confirmed, unconfirmed, probable, damaged and imagined victories.
Rank   Name              Score         Fate(If known)   

Lt(jg)  Tetsuzo Iwamoto          202         Died 1955
CPO    Shoichi Sugita          120+1        KIA April 15, 1945
WO    Hiroyoshi Nishizawa        862         KIA Oct. 26, 1944
WO    Shigeo Fukumoto          72         Final fate unknown, did not survive war
Ens    Saburo Sakai            60+3        Died Sept. 22, 2000
CPO    Takeo Okumura           54
Lt(jg)  Junichi Sasai           54         KIA August 26, 1942
Ens    Kenji Okabe            50
Lt    Naoshi Kanno            48
WO    Ryoji Ohara            48
Lt Cdr  Iyozoh Fujita           42         
WO    Sadamu Komachi           40
Ens    Kaneyoshi Muto           35
PO1/c   Toshio Ota             34         KIA October 21, 1942
WO    Kazuo Sugino            32
WO    Takeo Tanimizu           32
Ens    Susumu Ishihara          30+
CPO    Shizuo Ishii            28
Lt(jg)  Sadaaki Akamatsu          274
WO    Nobuo Ogiya            24
CPO    Yoshimi Hidaka           20
Lt(jg)  Shigeo Sugio            20
PO3/c   Kazushi Uto            19
CPO    Kiichi Nagano           19
WO    Hiroshi Okano           19
PO1/c   Masayuki Nakase          18
Lt(jg)  Akio Matsuba            18
Ens    Saburo Saito            18+
CPO    Yoshio Oki             18
Ens    Minoru Honda            17+
Ens    Kuniyoshi Tanaka          17
CPO    Masao Masuyama           17
Lt(jg)  Keishu Kamihara          17
WO    Kiyoshi Ito            17
WO    Kiyomi Katsuki           16+
CPO    Eitoku Matsunaga          16
CPO    Hidenori Matsunaga         16
WO    Toraichi Takesuka         16
Lt    Zenjiro Miyano           16
CPO    Bunkichi Nakajima         16
WO    Yoshiichi Nakaya          16
CPO    Kunimichi Kato           16
Ens    Masami Shiga            16
WO    Hideo Watanabe           16
Ens    Kunimori Nakakariya        16
Ens    Yoshimi Minami           15
WO    Satoshi Yoshino          15         KIA June 9, 1942
WO    Wataru Nakamichi          15
WO    Shigeru Shibukawa         15
Lt. Cdr. Motonari Suho           15
WO    Minpo Tanaka            15
CPO    Kotaro Koyae            15
PO1/c   Masuaki Endo            14         KIA June 7, 1942
PO1/c   Ichirobei Yamakazi         14
PO2/c   Mototsuna Yoshida         14
Ens    Masao Taniguchi          14
WO    Yukiharu Ozeki           14
WO    Kenichi Takahashi         14
WO    Kiyoto Koga            13         DOI Sept. 16, 1938
Lt(jg)  Watari Handa            13         Died 1948
Ens    Akira Yamamoto           13
WO    Sahei Yamashita          13
WO    Momoto Matsumura          13
WO    Toshio Kuroiwa           13         MIA August 26, 1944
WO    Hideo Maeda            13
CPO    Sadao Uehara            13         KIFA August 27, 1988
WO    Gitaro Miyazaki          13         KIA June 1, 1942
Sup Sea  Hiroshi Shibagaki         13
Ens    Masaichi Kondo           13
PO1/c   Shigetaka Omori          13
Lt(jg)  Matsuo Hagiri           13         Died Jan. 15, 1997
Ens    Isamu Miyazaki           13
Lt(jg)  Fujikazu Koizumi          13
WO    Sekizen Shibayama         13
WO    Kanichi Kashimura         12         KIA March 6, 1943
PO1/c   Keisaku Yoshimura         12
WO    Takeo Kanamaru           12
CPO    Tetsuo Kikuchi           12
PO1/c   Kiyoshi Shimizu          12
Lt    Chitoshi Isozaki          12
Lt    Sadao Yamaguchi          12
Ens    Masao Sasakibara          12
PO1/c   Noritsura Odaka          12
Ens    Koshiro Yamashita         11
CPO    Kiyoshi Sekiya           11
WO    Kozaburo Yasui           11
CPO    Tomezo Yamamoto          11
Lt(jg)  Yoshio Wajima           11
PO2/c   Matao Ichioka           11
PO3/c   Takeichi Kokubun          11
Lt(jg)  Hatsuo Hidaka           11
WO    Yoshio Oishi            11
Lt(jg)  Tsutomu Iwai            11
CPO    Yoshijiro Shirahama        11
WO    Mitsuo Hori            11
Lt    Sumio Fukuda            11
Ens    Yoshinao Kodaira          11
WO    Ichiro Yamamoto          11
WO    Saburo Kitahata          10+
WO    Teruo Sugiyama           10
CPO    Jiro Tanaka            10
CPO    Shinsaku Tanaka          10
PO2/c   Takao Banno            10
CPO    Isamu Ishii            10
Ldg Sea  Kazuo Hattori           10+
CPO    Yoshikazu Nagahama         10+
PO2/c   Seiichi Kurosawa          10
CPO    Yoshiro Hashiguchi         10+
Lt    Yasuhiro Shigematsu        10+
Lt    Hohei Kobayashi          10+
Ens    Matsuo Kagemitsu          10+
Ens    Shigeru Takahashi         10
CPO    Tomokazu Sasai           10
WO    Tomita Atake            10
WO    Katsuyoshi Yoshida         10
Cdr    Takahide Aioi           10
CPO    Kenichi Abe            10
PO1/c   Takao Sakano            10
Lt(jg)  Isamu Mochizuki           9
LCdr   Ayao Shirane            9
WO    Toshiyuki Sueda           9
PO1/c   Kiyonobu Suzuki           9
PO1/c   Juzo Okamoto            9
WO    Kiichi Oda             9
Lt(jg)  Mitsugu Mori            9
Lt(jg)  Kazuo Tsunoda            9
Lt(jg)  Hideo Morinio            9
Lt(jg)  Jiro Matsuda            9
Lt(jg)  Kaname Harada            9
PO2/c   Hideo Izumi             9
PO3/c   Susumu Matsuki           9
WO    Yoshio Nakamura           9
PO2/c   Saji Kanda             9
Ens    Tadao Yamanaka           9
PO1/c   Toshihisa Shirakawa         9
CPO    Tokushige Yoshizawa         9
CPO    Teigo Ishida            9
Lt(jg)  Ichiro Higashiyama         9
Lt    Yoshio Fukui            9
WO    Katsue Kato             9
Ens    Shigetoshi Kudo           9
Lt Cdr  Tadashi Kaneko           8
Lt    Masao Iizuka            8
Lt(jg)  Takeyoshi Ono            8
Lt    Kenji Nakagawa           8
Lt    Yukio Endo             8+
PO3/c   Toyoo Moriura            8
CPO    Hiroshi Suzuki           8
PO1/c   Kaoru Takaiwa            8
PO1/c   Yoshio Iwaki            8
WO    Yuichi Ema             8
PO1/c   Koichi Magara            8
WO    Katsuma Shigemi           8
PO1/c   Kurakazu Goto            8
PO1/c   Shigeru Yano            8
WO    Yoshihisa Tokuji          8
Lt(jg)  Satoru Ono             8
Ens    Kazuo Muranaka           8
Lt    Mochifumi Nango           8         KIA July 18, 1938
CPO    Hiroji Yoshihara          8
WO    Kenji Yanagiya           8
Ens    Katsujiro Nakano          7
LtCdr   Yoshio Shiga            6
A1/c   Tadayoshi Yonekawa         6
Lt(jg)  Shiro Kuratori           6
WO    Sakuji Hayashi           6
Lt    Takashi Oshibuchi          6
CPO    Yoshiichi Sasaki          6
Lt    Masaharu Nishiwaki         5+
PO1/c   Toshiaki Honda           5+5         KIA May 13, 1942
Lt    Yoshishige Hayashi         5
PO    Masahiro Mitsuda          5
Lt    Tamotsu Yokoyama          5
CPO    Yoshimitsu Naka           5
Lt    Yutaka Morioka           5
PO1/c   Toyomitsu Tsujinoue         5
PO1/c   Yoshisuke Arita           5
WO    Yoshihiko Takenaka         5
CPO    Seiji Ishikawa           5
PO2/c   Enji Kakimoto            5         Committed Suicide in POW camp, August 5, 1944

KIA=Killed In Action, DOI=Died Of Injuries, KIFA=Killed In Flying Accident, MIA=Missing In Action
1Sugita's score is listed in many sources as 70. Some historians also claim he was the "highly experienced" Japanese pilot that Tommy McGuire(38 kills) and his men ran into when McGuire was killed by stalling his P38, trying to save his wingman.

2The score for Nishizawa is based on the story that he told his CO, Cdr. Harutoshi Okamoto, that this was his score, shortly before his death at the controls of a Ki-49 "Helen", NOT a DC-3 as has been reported in numerous other sources. He has also been linked to scores of 147 and 103, both works of fiction.

3For many years Sakai's score was considered to be 64. This has turned out to be a number that can not be verified. Sakai himself never made a claim for any specific number of kills. The number 64 was arrived at by Martin Caidin when he was doing research for "Samurai!", the autobiography of Saburo Sakai. Many, more reputable historians now wonder at Caiden's research, as well as his morals, given that Saburo Sakai was paid little if any money from the book, to which he contributed the most information.

4In some sources Akamatsu's score is said to be 54. It is has been said that he claimed over 350 victories when intoxicated, and 260 when he was sober, but almost no one believed him. It is thought that he actually scored over 30 victories. And considering he had over 8000 hours of flight time, perhaps the claim of 54 victories is not so fantastic after all.

There are also stories of him rushing to the flight line in a jalopy, coming from his favourite brothel, jumping into the cockpit of his fighter still wearing a robe and wooden clogs. Saburo Sakai, who knew Akamatsu, said "Don't believe those silly stories-it's all nonsense!" Which leads me to wonder even more at Martin Caidin's heavy hand. For he must have put the story in Sakai's book, "Samurai!", since the very story that Sakai refuted, is in his autobiography!!

5Not in the list of aces, but, listed in the book on page 35, with 5 personal kills and 18 assists. This is why I list him with 5+. A. Lowe.


Created: December 12, 2000
Last updated: March 6, 2004

This Web page is ©2000 Al Lowe. All rights reserved.
Sources: Osprey Aircraft of the Aces No. 22, Imperial Japanese Navy Aces 1937-45 by Henry Sakaida
and Samurai! The autobiography of Saburo Sakai, by Saburo Sakai with Martin Caidin and Fred Saito.
If you have any problems with my opinion, send me email.  jakeREMOVETHIS@billybishop.net.
Be sure to take out "REMOVETHIS" before sending the email.